Από την έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με θέματα που δημιουργούνται λόγω της μείωσης της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικών, προκύπτει το αυτονόητο, δηλαδή το ότι ένα μαθηματικό επιχείρημα ακόμα και αν δε συμπεριλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν υποψήφιο των πανελλαδικών, με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται.

 

Δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑΙΠΘ