Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα νέα Προγράμματα Σπουδών στη Βιολογία, Ιστορία και Λατινικά.

Δείτε αναλυτικά τα ΦΕΚ:
για τη Βιολογία, Β΄ Λυκ. Γεν. Παιδείας & Γ΄ Λυκ. Προσανατολισμού
για την Ιστορία Α, Β, & Γ΄ Λυκείου
για τα Λατινικά Β΄Λυκ. Προσανατολισμού