Από το Υπουργείο Παιδείας δόθηκαν οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης για τα φιλολογικά μαθήματα της Α’ και Β’ του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Δείτε εδώ τις Οδηγίες για τα Φιλολογικά Μαθήματα Α’ και Β’ Λυκείου