Από το Υπουργείο Παιδείας δόθηκαν οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης των παρακάτω μαθημάτων Φυσικών Επιστημών του Λυκείου για την περίοδο 2017-18:
– Φυσική Α’ και Β’ Λυκείου
– Βιολογία Α’ και Β’ Λυκείου
– Χημεία Α’ και Β’ Λυκείου
– Γεωλογία & Διαχείριση Φυσ. Πόρων

Δείτε εδώ τις Οδηγίες για τα Μαθήματα Φυσικών Επιστημών Α’ και Β’ Λυκείου