Καθορίστηκαν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των υποψηφίων του Επαγγελματικού Λυκείου, για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε εδώ τα Πανελλαδικά Εξαταζόμενα Μαθήματα ΕΠΑΛ του 2018