Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου, που θα ισχύσει από το τρέχον σχολικό έτος, 2017-18, και δόθηκαν οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος.

Δείτε για τα Αρχαία Ελληνικά της Β’ Λυκείου:

Τις Οδηγίες Διδασκαλίας

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών